โลโก้โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

รหัสโรงเรียน : 410104

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเขวาใหญ่ – เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043980033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่