-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย

รหัสโรงเรียน : 410366

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 261 – โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย

-- advertisement --