-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแสนสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแสนสุข

รหัสโรงเรียน : 410110

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแสนสุข – นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแสนสุข

-- advertisement --