-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกลาง

รหัสโรงเรียน : 410309

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043750061

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกลาง

-- advertisement --