-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

รหัสโรงเรียน : 410349

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสำราญ – วังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

-- advertisement --