-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนสวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนสวาง

รหัสโรงเรียน : 410513

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพนสวาง – หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : 0817391336

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนสวาง

-- advertisement --