-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

รหัสโรงเรียน : 410067

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 291 กันทรวิชัย-เชียงยืน โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043789014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

-- advertisement --