-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแกดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแกดำ

รหัสโรงเรียน : 410499

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านไข่ผำ – แกดำ แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : 043787006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแกดำ

-- advertisement --