-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกู่สันตรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกู่สันตรัตน์

รหัสโรงเรียน : 410277

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 72 – กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 043-706186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกู่สันตรัตน์

-- advertisement --