-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช

รหัสโรงเรียน : 410541

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 172 บรบือ – พยัคฆ์ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 043-729238

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช

-- advertisement --