-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงใหญ่

รหัสโรงเรียน : 410477

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 – ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์ : 043901093

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงใหญ่

-- advertisement --