-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสว่าง

รหัสโรงเรียน : 410522

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61 ดงเมืองน้อย-อีเม้ง ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 043750083

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสว่าง

-- advertisement --