-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองจิก

รหัสโรงเรียน : 410294

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 ไสวดำริ พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 043-750200

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองจิก

-- advertisement --