-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองป้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองป้าน

รหัสโรงเรียน : 410303

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 80 – หนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองป้าน

-- advertisement --