-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหว้า

รหัสโรงเรียน : 410475

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 130 มหาสารคาม-วาปีปทุเ งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์ : 043-901461

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหว้า

-- advertisement --