-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 410268

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านหนองโพธิ์ ่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นาเชือก-นาดูน หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

-- advertisement --