-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์

รหัสโรงเรียน : 410299

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 107 – ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์

-- advertisement --