-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวช้าง

รหัสโรงเรียน : 410232

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวช้าง นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : 043706060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวช้าง

-- advertisement --