-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยทราย

รหัสโรงเรียน : 410233

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 76 – นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทราย

-- advertisement --