-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

รหัสโรงเรียน : 410252

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเก่าใหญ่ – หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : 0933597601

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

-- advertisement --