-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 410427

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกล่าม – หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา

-- advertisement --