-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

รหัสโรงเรียน : 410445

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 บ้านโคกใหญ่ – หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

-- advertisement --