โลโก้โรงเรียนบ้านโนนจาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนจาน

รหัสโรงเรียน : 410448

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์ : 043029958

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนจาน