-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

รหัสโรงเรียน : 410401

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : 043-750063

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนบ่อ

-- advertisement --