-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนทราย

รหัสโรงเรียน : 410265

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สำโรง นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนทราย

-- advertisement --