-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนทอง

รหัสโรงเรียน : 410300

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 – หนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 043029856

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนทอง

-- advertisement --