-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย

รหัสโรงเรียน : 410526

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 77 หมู่ 2 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 – ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 043729237

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย

-- advertisement --