-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจินดาอารมณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจินดาอารมณ์

รหัสโรงเรียน : 410208

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 บ้านหนองคู-บ้านผำ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 0857451857

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจินดาอารมณ์

-- advertisement --