-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

รหัสโรงเรียน : 410552

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบ่อแก – เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 0928261404

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

-- advertisement --