-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าปอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าปอ

รหัสโรงเรียน : 410161

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 38 – แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043750115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าปอ

-- advertisement --