-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีสุข

รหัสโรงเรียน : 410122

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 – หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043750033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีสุข

-- advertisement --