โลโก้โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง

รหัสโรงเรียน : 410193

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสร้างแก้ว ขอนแก่น-ยางตลาด เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043781310

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง