โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบุญชู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบุญชู

รหัสโรงเรียน : 410226

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17 – กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบุญชู