โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแวง

รหัสโรงเรียน : 410220

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแวง เชียงยืน-ซำสูง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 0818799002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวง