โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

รหัสโรงเรียน : 410553

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 58 – หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043029768

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง