โลโก้โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

รหัสโรงเรียน : 410210

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ขอนแก่น-ยางตลาด เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043988189

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139