โลโก้โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู

รหัสโรงเรียน : 410167

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 0812611899

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู