-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

รหัสโรงเรียน : 410125

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 55 โกสุมพิสัย-ท่าพระ แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043776118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

-- advertisement --