โลโก้โรงเรียนบ้านโคกข่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกข่า

รหัสโรงเรียน : 410219

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 – เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043-750039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกข่า