โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสูง

รหัสโรงเรียน : 410194

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 321 เชียงยืน-โกสุมพิสัย เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043781092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสูง