โลโก้โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

รหัสโรงเรียน : 410213

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบัวบาน – กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 0933235219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโจดบัวบาน