-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสัง

รหัสโรงเรียน : 410131

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสัง – หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 0833670519

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสัง

-- advertisement --