-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนเนาว์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนเนาว์

รหัสโรงเรียน : 410150

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนตุ่น – เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนเนาว์

-- advertisement --