-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 410151

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนเมือง – ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 0849601948

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

-- advertisement --