โลโก้โรงเรียนบ้านโพน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพน

รหัสโรงเรียน : 410202

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 8 – โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043750166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพน