-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

รหัสโรงเรียน : 410147

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 148 – หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043762913

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

-- advertisement --