โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

รหัสโรงเรียน : 410203

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 เชียงยืน-กันทรวิชัย หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043752076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)