-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำสายทองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำสายทองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 730071

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – คำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำสายทองวิทยา

-- advertisement --