-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร

รหัสโรงเรียน : 730134

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพธิ์ไทร ดอนตาล – มุกดาหาร โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 042640530

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร

-- advertisement --