-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 730120

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ – นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

-- advertisement --